“Persoonlijk leiderschap is het proces van het voor ogen houden van je visie en je waarden, en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn.” 
Stephen R. Covey

Ik verzorg op maat opleidingen over coaching, communicatie, zelfontplooiing en leiderschap
Voor het verzorgen van opleidingen binnen organisaties werk ik samen met Innerlink

Dit zijn de thema’s waarrond ik werk:

  • Inspirerend coachen
  • Je team aansturen en motiveren
  • Je toekomst in handen nemen
  • Leiderschap en stilte
  • Assertiviteit als opstap naar (zelf)leiderschap.