“Coaching is unlocking people’s potential to maximize their growth.”

John Whitmore

 

In deze hectische en veranderende samenleving wordt het in organisaties steeds belangrijker dat leidinggevenden op een inspirerende en authentieke manier hun mensen aansturen. De verwachtingen naar  leidinggevenden zijn hoog, de uitdagingen groot.

Daarom kiezen alsmaar meer organisaties ervoor om aan hun stafmedewerkers, leidinggevenden en directies coaching aan te bieden als ondersteuning van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Coaching helpt hen contact te maken met hun innerlijk kompas om zo bewuster en proactiever hun rol als leidinggevende op te nemen.

Algemene ontwikkelingsdoelstellingen van coaching:

  • De coachee krijgt inzicht in zijn/haar functioneren
  • De coachee wordt begeleid bij het ontwikkelen en verfijnen van competenties
  • De coachee leert gedrag beter afstemmen op wat de omstandigheden vragen.

Mogelijke concrete leerdoelen zijn:

  • Leiderschapsvaardigheden (verder) ontwikkelen
  • Aanscherpen van competenties die nodig zijn voor de uitoefening van de functie
  • Motivatie onderzoek, burnoutpreventie, omgaan met stress en tijdbeheer, planning en organisatie, …

De coach is een neutrale sparringpartner, iemand die reflectie stimuleert, kritisch meedenkt en vragen stelt, confronteert en handvaten aanreikt. De coach creëert een discrete en veilige leeromgeving waarin alle ontwikkelingsgerichte thema’s aan bod kunnen komen. De coach werkt vanuit een persoonlijke en empathische benadering.